Grote verandering in 2013

Op 1 januari 2013 heeft er in hypotheekland een grote verandering plaats gevonden!

Onder de kop "Wij hebben het beste met je voor" heeft de overheid namelijk besloten dat, per die datum,
nieuwkomers (ook wel starters genoemd) in hypotheekland alleen nog maar een annuitaire- of linairehypotheek
mogen afsluiten. Bij deze twee vormen los je over de gehele looptijd maandelijks af.
Hiermee heb je dan de zekerheid dat je aan het einde van de rit alles hebt afgelost.
Dit zijn overigen ook de twee duurste vormen omdat je ten opzichte van andere hypotheekvormen een veel lagere belastingvoordeel m.b.t. je renteaftrek hebt. Zo geeft een spaarhypotheek dezelfde zekerheid, maar daarbij heb je wel het maximale belastingvoordeel over de gehele looptijd. Deze vorm mag dus ook niet meer en dat is dan weer het beste voor de overheid ...

Had je voor 1 januari 2013 al een hypotheek lopen, dan hobbelt deze gewoon door.
Sluit je een nieuwe hypotheek af, bijvoorbeeld omdat je een andere woning hebt gekocht, dan mag je de bestaande
constructie gewoon meenemen. Je hoeft daarvoor niet bij dezelfde geldverstrekker te blijven.
Alles wat je boven je lopende hypotheekschuld bijleent, kan alleen nog op basis van anuiteiten of linaire.
Ook kan je bestaande leningdelen omzetten naar een andere vorm. Zo kan je dus overstappen van beleggen naar sparen en andersom.

Voorbeeld:

Je huidige hypotheek bestaat uit twee delen:
€ 100.000 Aflossingsvrij
€ 100.000 Beleggen in de vorm van een levensverzekering
Totale hypotheeschuld dus € 200.000

Je koopt een nieuwe wonng en je hebt een hypotheek van € 300.000 nodig.Dan kan het plaatje er zo uitzien:
€ 100.000 aflossingsvrij
€ 100.000 Sparen (Dit kan in een polis of bankspaarproduct)
€ 100.000 Dit deel kan dan alleen op basis van annuiteiten of liniar worden gesloten.
Totale hypotheek schuld is dan € 300.000