De meest voorkomende hypotheekvormen

Onder deze tabbladen kun je lezen over de huidige nog bestaande hypotheekvormen die sinds 2013 NIET meer voor nieuwe hypotheken of nieuwe hypotheekdelen kunnen worden afgesloten.

Omdat je nog wel mag wisselen tussen hypotheekvorm als je al een hypotheek had afgesloten onder het oude regime willen we ze hier toch nog even uitleggen. Tenslotte kan het bij het oversluiten of als je een nieuwe woning koopt nog steeds voordeliger zijn om de oude vormen aan te houden.

Spaarhypotheek

Bij deze vorm sluit je een levensverzekering (polis) af waarin je geld gaat sparen. De rente die je ontvangt over het spaargedeelte is gelijk aan derente die je betaalt voor de zak met geld.

Maar als je rentevastperiode afloopt kun je dus wel eens voor verrassingen komen te staan. Krijg je dan een lagere rente, dan gaat de premie omhoog, want je moet de lagere rente die je nu krijgt goed maken, anders heb je aan het einde niet genoeg bij elkaar gespaard!

En nog zoiets: over de rente die je betaalt voor de zak met geld krijg je van de belastingdienst een deel terug. Over de premie die je betaalt NIET!

Zo kan het dus voorkomen dat je weliswaar in je bruto maandlast omlaag gaat, maar dat je per saldo netto meer moet betalen! Wees hier dus op beducht!

Dit klinkt nogal ingewikkeld, en dat is het ook een beetje, dus als je bij de uitgebreidere uitleg kijkt dan zullen we dat met enkele duidelijke grafieken laten zien. Tenslotte zegt één grafiek meer dan duizend woorden!

Uitgebreide informatie