De valkuilen

Eigen woningforfait

Wat is nou het zogenaamde eigenwoningforfait? (zet je schrap)

 De overheid heeft verzonnen dat als je een eigen woning bezit, je blijkbaar ook een extra voordeel hebt ten opzichte van huren. En aangezien je natuurlijk geen voordeel mag hebben, heeft onze overheid met een duur woord het zogenaamde "eigenwoningforfait" bedacht.

De overheid gaat er namelijk van uit dat je je woning zou kunnen verhuren en daar geld voor zou kunnen vangen. Dit geld, dat je in dromenland zou ontvangen, daar ga je dus in onze echte wereld belasting over betalen!

Hoe doen ze dit? Het EWF is een variabel bedrag dat je bij je inkomen moet optellen, waar je dan vervolgens belasting over moet gaan betalen.

Het eigenwoningforfait is een vastgesteld percentage van de WOZ-waarde

Voor 2014 is dat:

  • van € 0 tot en met € 12.500: 0
  • van meer dan € 12.500 tot en met € 25.000: 0,25% 
  • van meer dan € 25.000 tot en met € 50.000: 0,40% 
  • van meer dan € 50.000 tot en met € 75.000: 0,55% 
  • van meer dan € 75.000 en hoger 0,70% 

Dus het eigenwoningforfait is WOZ-waarde X percentage = €

REKENVOORBEELD:

WOZ-Waarde is € 200.000 X 0.70% = € 1.400
Je moet dus in principe € 1.400 bij je inkomen optellen en daar dan belasting over betalen.

Maar om het niet ingewikkeld te maken, kun je dus ook zeggen dat je € 1.400 minder aan rente mag aftrekken.

Stel dat je op jaarbasis € 6.500 rente betaalt. Door het eigenwoningforfait is het bedrag wat je mag aftrekken dan nog maar
€ 5.100.