De valkuilen

Erfpacht

Klik voor een uitvergrotingBij erfpacht koop je niet de grond erbij, deze blijft eigendom van de gemeente of woningstichting.
In principe ga je de grond "huren". Dit zogenaamde "huren" noemt men erfpacht. Bij erfpacht heb je de mogelijkheid om deze voor een hele lange periode voorruit te betalen. Je koopt dan eigenlijk in 1 keer de "huur" af voor bijvoorbeeld een periode van 50 jaar.

Als het niet mogelijk is om deze in 1 keer af te kopen, dan betaal je dit meestal per kwartaal.

Over het bedrag wat je in 1 keer op tafel legt om je "huur" af te kopen betaal je ook 2% overdrachtsbelasting!

Ook als de vorige eigenaar dit al heeft gedaan, dan nog moet je belasting hierover betalen. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van o.a. hoeveel jaar er al is verstreken. Daar laten ze dan een ingewikkelde rekensom op los en dat mag je dan betalen.

Dit zit niet standaard in de kosten koper!
Hierin zit alleen de 2% overdrachtsbelasting die je over de koopsom moet betalen.

Hier wordt vaak geen rekening mee gehouden en dan kun je dus voor vervelende verrassingen komen te staan, want je mag nog een extra zak met geld meenemen naar de notaris!