De valkuilen

Aftrekbare kosten

Welke kosten zijn voor de belasting aftrekbaar?

Afrekening notaris indien van toepassing

 • Kosten bankgarantie
 • Kosten taxatie
 • Kosten bouwkundig rapport (mits het een vereiste is)
 • Afsluitprovisie
 • Kosten Nationale hypotheekgarantie
 • Honorarium notaris hypotheekakte inclusief BTW
 • Kadastraal recht belast hypotheek inclusief BTW
 • Kadastraal recht onbelast hypotheek
 • Bemiddelingskosten door hypotheekadviseur
 • Provisie voor verlening duur hypotheekofferte

Bij de belastingaangifte indien van toepassing

 • Hypotheekrente over de schuld die je voor je eigen woning hebt
  Dit kan ook de rente zijn van een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Het gaat erom dat je het geleende bedrag gebruikt hebt voor de woning! Hier bedoelen ze niet je breedbeeldtelevisie aan de muur mee!
 • Betaalde bouwrente minus ontvangen rente van het bouwdepot (nieuwbouw)
 • Erfpacht die periodiek betaald wordt, ook wel canon genoemd

Als je twee woningen tegelijk bezit

Als je al in je nieuwe woning woont en je hebt je oude woning nog niet verkocht, dan mag je voor beide woningen toch aftrek toepassen.

Dit mag je maximaal 3 jaar doen, waarvan het 1e jaar, het jaar is van de aankoop van de nieuwe woning.

Daarna mag je dus geen aftrek meer toepassen voor beide woningen, dan mag je alleen voor de woning waar je dan daadwerkelijk woont aftrek toepassen. De andere woning verhuist dan fiscaal gezien naar Box 3.

LET OP

Bij de opgaaf van de woning waarin je (nog) niet woont, mag je het eigenwoningforfait buiten beschouwing laten, en dat scheelt weer.