Belangrijke en interessante links

Autoriteit Financiële Markten
De AFM is gedragstoezichthouder op de financiële markten. Dat houdt in dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van alle financiële bedrijven: banken, verzekaars en tussenpersonen. Het is een organisatie die o.a. de belangen van de consument behartigt, maar dan vanuit de overheid. Zij hebben bijvoorbeeld de regel ingesteld dat ontvangen provisies aan de klant moeten worden bekendgemaakt.
http://www.afm.nl/

 

De Belastingdienst
Leuker kunnen we het niet maken, en ook niet altijd makkelijker ;)
http://www.belastingdienst.nl/

 

De Nationale Hypotheek Garantie
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.
http://www.nhg.nl/

 

WOZ Informatiepunt
Vanaf 1995 geldt een landelijk systeem voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden. Op grond van de Wet WOZ worden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks gewaardeerd. Sinds de invoering van de Wet WOZ gaan gemeenten, waterschappen en het Rijk uit van dezelfde waarde van een onroerende zaak, de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting), de waterschappen (waterschapsomslag gebouwd) en de gemeenten (onroerende-zaakbelastingen). Voordien hadden de verschillende belastingheffende instanties allemaal hun eigen waardebegrip. Dat was onpraktisch en voor de belastingbetalers vaak onbegrijpelijk. De Wet WOZ heeft hieraan een einde gemaakt.
http://www.wozinformatie.nl