Belangrijke en interessante links

Garantie Instituut Woningbouw
Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) heeft als doel om de kwaliteit van nieuwbouw koopwoningen te stimuleren en om het vertrouwen tussen kopers van nieuwbouwwoningen en bouwondernemers te bevorderen. Het GIW stelt daarvoor regelgeving op, in overleg met vertegenwoordigers van consumenten organisaties, van de bouwondernemers en van de Nederlandse gemeenten.

Een woning wordt vaak met met GIW-garantie opgeleverd.
http://www.giw.nl

 

Vereniging van Eigenaren - belangenorganisatie
Belangenorganisatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen
http://www.vvebelang.nl

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Belangenbehartiging en dienstverlening en vormt een platformfunctie voor alle gemeenten
http://www.vng.nl

 

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.
http://www.kifid.nl

 

Stichting Hypotheekleed
Stichting Hypotheekleed is in 2008 opgericht met als doel aandacht te vestigen op en hulp te bieden aan mensen met probleemhypotheken door de politiek, toezichthouders, hypotheek- en andere geldverstrekkers en anderen die (mede)verantwoordelijk zijn voor de probleemhypotheken, te bewegen tot adequate herstel- c.q. reparatiemaatregelen.
http://www.hypotheekleed.nl