Kosten NHG fors omhoog geschoten

door Redactie

Dit is een fors bedrag dat je moet betalen voor een zekerheid waarbij de bank het meeste baat heeft.

Tegenwoordig kun je wel een restschuld meefinancieren. NHG is tot een bedrag van € 290.000 mogelijk. Mocht je bijvoorbeeld door een echtscheiding met een restschuld blijven zitten, dan kan onder bepaalde voorwaarden de restschuld worden kwijtgescholden.

Voor alle informatie zie www.nhg.nl